KONTRAKTSMESSIGE BETINGELSER OG PERSONVERNSERKLÆRING

Velkommen til Bravofly, en tjeneste levert av BravoNext SA ("BravoNext") som gir brukeren tilgang til og informasjon om reiser, flyselskap og andre turisttjenester. Du kan søke etter flybilletter, sammenligne og bestille reisen direkte på siden fra alle de største flyselskapene på markedet. BravoNext er et sveitsisk foretak (foretaksnummer : CHE -115.704.228), med hovedkontor i Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Sveits.

I den samme avtalen blir behandling av kredittkortkjøp for tjenester og varer som er kjøpt på dette nettstedet levert av BravoNexts morselskap. Dette blir utført av lastminute.com NV (en nederlandsk enhet med bedriftsnummer: 34267347) på vegne av BravoNext.

Når du kjøper en tjeneste hos BravoNext, blir du tilbudt reiseforsikring fra Europ Assistance SA (børsnotert som Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB). BravoNext samarbeider med dette forsikringsselskapet som en del av en tredje-parts forsikringskontrakt og betaler kostnadene som følger.

EAIB er ansvarlige for alle feil, uaktsomhet eller ukorrekt informasjon som blir levert i relasjon deres tjenester.
Vi ber deg vennligst lese nøye gjennom og akseptere følgende vilkår og betingelser (V&B) som regulerer tjenestene ("Tjenesten") som BravoNext tilbyr på dens URL www.bravofly.no  ("Hjemmesiden"). BravoNext forbeholder seg retten til å gjøre endringer i V&B uten varsling om dette skulle være nødvendig i tilfellet det forekommer forandringer i markedsforholdene, forandringer i lover og regler eller i tilfellet risikofaktoren endres med hensyn til BravoNext's provisjonsmuligheter for Tjenestene på Hjemmesiden. En oppdatert versjon av V&B vil alltid være tilgjengelig på hjemmesiden  https://www.bravofly.no/no/info/general-conditions.html. Hvis du ønsker full utnyttelse av Tjenestene og være konstant oppdatert om reisenyheter, flyreiser, lavprisbilletter og andre reisetilbud, og samtidig bruke vår søkemotor for å søke, sammenligne og bestille flybilletter, må du registrere deg og oppgi fullstendige og korrekte personlige opplysninger.

Vennligst bemerk til at tilgang til og vanlig bruk av nettsidens tjenester krever at du aksepterer V&B.

1. Registrering

For å registrere deg for Tjenesten, må brukeren ("Brukeren") fullføre registreringsprosedyren som er tilgjengelig på Hjemmesiden og motta de personlige påloggingsinformasjonene.

Brukeren erkjenner og garanterer at all personlig informasjon som oppgis under registreringsprosedyren er oppdatert, komplett, korrekt og sann. Brukeren påtar seg ansvaret å komunisere til BravoNext alle eventuelle endringer i henhold til personlige opplysninger i god tid.

Brukeren autoriserer BravoNext til å kunne verifisere om dine personlige data og andre informasjoner som blir oppgitt er riktige og tar på seg ansvaret å sammarbeide med BravoNext om en slik sjekk skulle oppstå.

I sluttfasen av registreringsprosedyren kommer Brukeren til å motta påloggingsinformasjonene bestående av en Bruker ID og et hemmelig Passord som brukeren er ansvarlig for å konservere disse, samt aktivitetene som blir utført ved bruken av disse.

Skulle brukeren oppdage uautorisert bruk av hans påloggingsinformasjoner og/eller andre konfidensialitetsbrudd, må brukeren umiddelbart kommunisere dette til BravoNext ved å skrive til: abuse@bravofly.com.

Brukeren erkjenner at for å få tilgang til Tjenestene er hans autentisering utelukkende koblet til verifiseringen av hans Bruker ID og Passord. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader eller ubehageligheter påført BravoNext og tredjeparter ved bruk, tap, misbruk, og/eller konfidensialitetbrudd av brukernavn og passord. Alle operasjoner som blir utført gjennom brukerens Bruker ID og Passord vil bli knyttet til brukeren. Brukeren erkjenner også at BravoNext kan bruke som bevis, alle operasjonene utført av brukeren som kan spores i IT systemene og prosedyrene som anvendes BravoNext for å regulere tilgangen til Hjemmesiden og for å levere Tjenestene.

2. Beskrivelse av tjenesten

Etter registreringen er fullført vil Brukeren kunne dra fullt nytte av alle BravoNext's tjenester, som inkluderer informasjon, oppdateringer og nyheter om reiser, flyreiser, lavprisreiser og tilbud fra de største flyselskapene på markedet. Du kan også bruke BravoNext’s søkemotor for å lete etter billetter og tilbud fra flyselskapene og sammenligne disse. Det vil også bli satt til disposisjon en lisensiert web-applikasjon som tillater Brukeren å bestille og kjøpe billettene direkte på hjemmesiden uten behov for tilkobling til flyselskapenes hjemmesider.

3. Bruk av hjemmesiden - Kjøpsordre

Brukeren kan besøke hjemmesiden og bruke dens funksjoner bare som privatperson, ikke til kommersielt bruk. Når brukeren anvender søkemotoren, bestiller billetter eller fullfører en kjøpsordre, erkjenner han/hun at det er for personlige men.

Når brukeren søker, bestiller eller betaler en tjeneste anvender han/hun web-applikasjonen med en ikke-eksklusiv og midlertidig lisens for den tiden det tar å fullføre operasjonen. Denne applikasjonen tillater brukeren å prosessere, enkelt og direkte, hans/hennes forespørsler uten å måtte tilkoble tjenesteleverandørens hjemmeside for tjenesten brukeren er interessert i.

Brukeren har ikke lov til å endre, resirkulere, kopiere, distribuere, transmittere, reprodusere, publisere, gi eller bruke lisens til, derivere jobber eller oppgaver, overføre eller selge, eller på noen måte opprette noen som helst form for kommersiell bruk som ikke er av personlig natur fra informasjoner, nyheter, innhold, software og systemer, eller produkter tilgjengelig for brukeren på Hjemmesiden eller under bruk av den kjøpte tjenesten.

For å få tilgang til tjenestene på Hjemmesiden, må Brukeren ha en internettforbindelse, som han/hun må skaffe seg på egen bekostning fra en pålitelig leverandør. BravoNext er ikke ansvarlig for noen skader, direkte eller indirekte, ved bruk av egen internettforbindelse.

4. Adferdsregler

Brukeren påtar seg å bruke Hjemmesiden, dens funksjoner og Tjenester for lovlige formål og i henhold til foreliggende V&B. I særdeleshet forplikter brukeren seg til verken å sende eller spre meldinger med ulovlige, ærekrenkende, vulgære, uanstendige, støtende eller forstyrrende innhold på Nettsiden og dens Tjenester, samt unnlate å bruke Nettstedet og dens Tjenester til å utføre handlinger som fører til skade på BravoNext's omdømme eller andre former for skader og tap mot BravoNext.

Videre forplikter brukeren seg til ikke å sende reklamemateriell, uønskede og / eller uoppfordret kommunikasjon som kan forstyrre funksjonaliteten og / eller bruk av nettstedet for tredjeparter.

5. Opphavsrett

Brukeren erkjenner at all informasjon, data, programvare, innhold, musikk, lyder, fotografier og bilder, video og annet innhold på nettsiden ("Innholdet") eies eksklusivt av BravoNext og deres lisensinnehavere.

Med unntak av bruken av applikasjonen nevnt i paragraf 3, har brukeren imidlertid ingen rettigheter til Innholdet og / eller Nettsiden, den eneste rett brukeren har er å bruke nettstedet i henhold til disse V&B.

Brukeren har rett til å skrive ut og / eller laste ned innhold (inkludert T & C) meb kun for personlig bruk.

6. Hyperlenke til andre nettsider

Nettstedet inneholder hypertekst lenker til andre nettressurser fra kommersielle partnere av BravoNext og/eller andre tredjeparter. Publisering av hypertekst-linker på nettstedet er gjort for informasjonsformål og som en referanse for Brukerne og innebærer ingen bekreftelse eller godkjenning fra BravoNext. Videre har BravoNext ikke kontroll over innholdet, informasjon, tjenester og / eller produkter som tilbys av disse nettstedene. BravoNext skal ikke være ansvarlig for sannferdighet, nøyaktighet og oppdatering av informasjon publisert i eksterne linker. Brukeren vet at bruk av slike nettsteder vil bli gjort på hans/hennes egen risiko.

Publiseringen av hypertekst lenker og/eller en andre internett ressurser på Nettsiden innebærer ikke noen form for kommersiell forening og / eller tilknytning mellom BravoNext og de som administrerer disse nettsidene.

7. Regler for personvern og personvernserklæring for behandling av personlige data

Informasjon om hvordan vi behandler personinformasjon og hvordan informasjonskapsler brukes på webområdet, finner man i personvernreglene våre.

8. Lovvalg og eksklusiv jurisdiksjon

Vilkårene & Betingelsene og forholdet mellom brukeren og BravoNext er regulert, i forhold til gjeldende normer, under sveitsisk lov. I den grad det er tillatt etter gjeldende internasjonale normer og avtaler, er partene enige om at uenigheter som måtte oppstå mellom dem i forhold til Vilkår & Betingelser, vil løses under den eksklusive jurisdiksjonen til domstolen ved BravoNext’s hovedkvarter. BravoNext forholder seg også retten til å saksøke brukeren foran domstolen ved vedkommenes bopel.

Ta kontakt med oss

Velg land:

Mobilapp: