Meny
Min Bravofly Trenger du hjelp?
Trenger du hjelp? 004721937164 Nasjonal fasttelefon, kostnaden er avhenger av operatøren. - All øvrig assistanse vil bli gitt på engelsk Personvern

Trenger du hjelp?

Personvern

Nasjonal fasttelefon, kostnaden er avhenger av operatøren. - All øvrig assistanse vil bli gitt på engelsk

Personvernregler

Sist oppdatert mai 2018

Vi anerkjenner at det er viktig å beskytte privatlivets fred, og din rett til beskyttelse av personopplysningene dine. Internett er et kraftig redskap for overføring av personopplysninger. Av denne grunn vil vi og alle andre selskaper innen lastminute.com group ta på oss den viktige oppgaven med å følge opp gjeldende lover om datasikkerhet og beskyttelse av personopplysninger, med det mål å garantere sikker, kontrollert og konfidensiell navigasjon for brukere og kunder når de besøker og/eller bruker webområdet og/eller bruker selskapets sammenligningstjeneste som (du som «bruker»), eller senere kjøper tjenestene våre (du som «kunde»).

Personvernreglene beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og fremlegger personinformasjonen din i forbindelse med din tilgang til, og bruk av webområdet, spesifikt:

Dette gir deg også informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine (inkludert retten til å motsette deg noe av den databehandlingen vi utfører). Mer informasjon om rettighetene og hvordan du kan utøve disse, finner du beskrevet i avsnittet under.

Dersom du ser et begrep som ikke er definert i disse personvernreglene (som for eksempel «Tjeneste» eller «Webområde»), vil det ha samme definisjon som det har i vårt selskaps kontraktsmessige tjenestevilkår.

1. Hvem er databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger?

Når man i disse personvernreglene nevner «selskapet», «vi», «oss», «vår» eller «databehandlingsansvarlig», viser dette til:

BravoNext, S.A. er et sveitsisk selskap som tilhører lastminute.com group, registrert i foretaksregisteret i Ticino med registreringsnummer CHE - 115.704.228, og med juridisk kontoradresse i Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Sveits, som er ansvarlig for behandling av brukernes og/eller kundenes personopplysninger etter disse personvernreglene (heretter «selskapet», «vi», «oss», «vår» eller «databehandlingsansvarlig»).

Vi er, siden vi er lokalisert i Sveits, underlagt sveitsisk lov om vern av personopplysninger. Av den grunn er vi pålagt å opptre i samsvar med de forpliktelser som følger av sveitsisk føderal lov om datavern av 19. juni 1992 (FADP). Tilsvarende informerer vi brukerne og/eller kundene om at EU-kommisjonens vedtak gjort den 26. juli 2000, i samsvar med direktiv 95/46/EF fra Europaparlamentet og Rådet som vedrører tilstrekkelig grad av vern av personopplysninger i Sveits, erklærer at i Sveits garanterer lovverket et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i samsvar med direktiv 95/46/EF.
I samsvar med den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse av 19. juni 1992, og med artikkel 45 i den sveitsiske føderale lov om tilsyn med forsikringsselskaper av 17. desember 2004 (FASIC), informerer vi brukerne og/eller kundene om at deres personlige data vil bli behandlet og oppbevart av selskapet på den måten, og for de formål som følger, i samsvar med datavernloven (FADP) og loven om tilsyn med forsikringsselskaper (FASIC).

2. Hvilke kategorier av data samler vi inn og bruker?

Når du besøker webområdet og bruker sammenligningstjenesten vår (du som «bruker»), eller deretter kjøper tjenestene våre (du som «kunde») samler vi inn de følgende kategoriene av personopplysninger.

2.1. Personopplysninger som oppgis av deg

 • De personopplysningene som du deler med oss når du oppretter en konto, abonnerer på et nyhetsbrev, og som du gir oss når du bruker tjenestene våre, inkludert informasjon du la inn på bestillingsplattformen, og som er inkludert i kommentarer, anmeldelser og meldinger sendt per telefon til kundeservice eller gjennom Live Chat.
 • Spesielle kategorier av personopplysninger (for eksempel informasjon om helsen din, eller informasjon som avdekker din religion eller seksuelle orientering, som du kan ha oppgitt frivillig i løpet av bestillingen ved å velge ruten «behov for spesialtransport» og gjennom å fylle ut et åpent felt, eller på annen måte, som for eksempel per telefon til kundeservice eller på Live Chat, eller på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av bestillingen. Vi vil bruke de spesielle kategoriene av personopplysninger kun i den grad dette er strengt nødvendig for å oppfylle forespørselen din.

Det er nødvendig å oppgi ovennevnte personopplysninger for å oppnå tilstrekkelige ytelser i henhold til kontrakten mellom deg og oss, og gjøre det mulig for oss å oppfylle de juridiske forpliktelsene våre. Uten dette kan det hende vi ikke blir i stand til å levere alle de forespurte tjenestene til deg.

Det er viktig at alle de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg som bruker eller på annen måte når du bruker webområdet, er korrekt og nøyaktig. Dette inkluderer, kun som eksempel, at du forsikrer deg om at vi mottar riktige kontaktopplysninger til deg (inkludert e-post) til enhver tid.

Dersom du har til hensikt å sende en annen persons personopplysninger til oss, for eksempel når du bestiller på vegne av andre, må du kun oppgi denne tredjepartens opplysninger med deres samtykke, og etter at de har fått tilgang til disse personvernreglene.

Legg merke til at vi kan samle inn opplysningene til barn kun dersom disse oppgis av en forelder eller foresatt, eller med deres samtykke. Dersom vi blir oppmerksomme på at vi har behandlet opplysninger om et barn uten gyldig samtykke fra en forelder eller foresatt, forbeholder vi oss retten til å slette disse.


2.2. Personopplysninger som samles inn automatisk fra webområdet og fra tredjeparter

 • Informasjon om dine besøk til og bruk av webområdet, så som informasjon om enheten og nettleseren du bruker, IP-adressen din eller domenenavn til datamaskiner som er koblet til webområdene, uniforme ressursidentifikatorer for forespørsler som er gjort, tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på arkivet man har fått som svar, nummerkoden som angir statusen til svaret gitt av tjeneren (riktig, feil, osv.), samt andre parametere som er knyttet til operativsystemet og det datamaskinmiljøet som brukes,, dato og tidspunkt for ditt siste besøk, varigheten til besøket, kilde til viderehenvisning og navigasjonsstien på webområdet for besøket ditt, inkludert de tjenestene og tilbudene du er interessert i. Legg merke til at det kan hende vi kobler denne informasjonen til kontoen din.

Se avsnittet om informasjonskapsler i disse Personvernreglene (9. Opplysninger om informasjonskapsler) for nærmere informasjon om de hensiktene vi har med å samle inn og bruke denne informasjonen.

 • Dersom du lenker, kobler til eller logger inn på kontoen din med en ekstern tjeneste (f.eks. Facebook, Google), kan det hende den eksterne tjenesten sender oss informasjon, som for eksempel registrerings- og profilinformasjon (brukernavn, bruker-ID tilknyttet kontoen din på det sosiale nettverket, bilde, e-postadresse), og enhver annen informasjon som du gir det sosiale nettverket tillatelse til å dele med tredjeparter. De data vi mottar vil avhenge av personverninnstillingene dine for det sosiale nettverket. Du bør alltid gå gjennom, og om nødvendig endre personverninnstillingene dine på eksterne tjenester, før du lenker disse eller kobler dem til webområdet vårt.
 • I den grad gjeldende lovverk tillater det, der hvor vi mottar tilleggsinformasjon om deg, slik som informasjon for å forhindre svindel, og advarsler fra leverandører av eksterne tjenester og/eller partnere innen forebygging av svindel.

3. Hvorfor samler vi inn dine data?

Generelt sett bruker vi dine personopplysninger til å levere de tjenestene du forespør, behandle betaling, levere tjenester til kundene, sende deg markedsførings- og reklamemeldinger, gjøre deg oppmerksom på viktige endringer på webområdet, og levere innhold og annonser som vi mener kan være av interesse til deg. Mer spesifikt:

Hvorfor?

A. For å skape og opprettholde det kontraktsforholdet som er etablert for å levere den forespurte tjenesten, i alle faser og gjennom enhver mulig type integrasjon eller endring (f.eks. muliggjøre bestillingene dine og ta betaling, svare på spørsmål og bekymringer du måtte ha, administrere kontoen din).

Vær klar over at hvis ditt anrop til oss ikke blir tilkoblet, eller om det blir frakoblet i løpet av samtalen, gir du oss tillatelse til å bruke ditt telefonnummer til å ringe deg tilbake, for å svare på din forespørsel. 

B. For å sende deg informasjon via e-post, telefon eller SMS i samsvar med det etablerte kontraktsforholdet, herunder kommunikasjon knyttet til endringer av disse.  

På hvilket juridisk grunnlag?

For å oppfylle en kontrakt eller utføre punkter knyttet til en kontrakt.


Hvorfor?

C. For å oppfylle de krav som er knyttet til lover, forskrifter og samsvarskrav, og for å svare på forespørsler fra myndigheter eller politi som er i gang med en etterforskning.

På hvilket juridisk grunnlag?

For å oppfylle loven


Hvorfor?

D. For å gjøre anonyme, aggregerende statistiske analyser, slik at vi kan se hvordan webområdet, produktene og tjenestene blir brukt og hvordan businessen vår ligger an.

På hvilket juridisk grunnlag?

For å følge opp våre legitime interesser (dvs. forbedre webområdet, funksjonene på dette, og produktene og tjenestene der)


Hvorfor?

E. For å sende deg (i det tilfeller dette er tillatt av lovverket, utenom der du motsatte deg dette). reklamemateriell per e-post eller, der loven tillater dette, annen elektronisk kommunikasjon om produkter og tjenester tilsvarende de du allerede har kjøpt, og som tilbys på nettstedet vårt. I enkelte tilfeller kan det hende vi sender deg en personlig tilpasset og skreddersydd versjon av det ovennevnte materialet.

På hvilket juridisk grunnlag?

«Soft Opt-in»


Hvorfor?

F. Med forbehold for bestemmelsene i foregående ledd E, og kun etter uttrykkelig samtykke fra deg, om at databehandleren kan sende per e-post, telefon, e-post, SMS eller MMS meldinger med de beste tilbudene på produkter og tjenester som vi tror du kan være interessert i, og som markedsføres av oss eller våre forretningspartnere som opererer i følgende sektorer: turisme, fritid, underholdning, teknologi, mote, dekorasjon, forbruksvarer, mat og drikke, kommunikasjon, massemedia, eiendom, utdanning og opplæring, energi, publikasjoner og publisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi kan analysere din personlige informasjon til å lage en profil over dine interesser og preferanser, så vi kan skreddersy og tilrettelegge vår kommunikasjon på en måte som er betimelig og relevant for deg. Vi kan også ta i bruk ytterligere informasjon om deg når den er tilgjengelig fra eksterne kilder, for å hjelpe oss til å gjøre dette effektivt. Vi kan også bruke automatisert beslutningstaking til å segmentere og målrette produkttilbud basert på dine krav og behov. Dette gjør det mulig for oss å bli mer fokuserte, effektive og kostnadseffektive med våre ressurser, og reduserer også risikoen for å motta informasjon en finner upassende eller irrelevant. Du kan alltid anmode om å få utført en manuell beslutningsprosess i stedet, ytre din mening eller bestride avgjørelser basert på kun automatiserte prosesser, inkludert profilering, hvis en automatisert avgjørelse kan føre til juridiske konsekvenser eller på andre måter tilsvarende affektere deg. For ytterligere detaljer, kontakt våre Data Protection Officers hvems detaljer er å finne i denne personvernspolicyen.

På hvilket juridisk grunnlag?

Der du gir ditt samtykke (ved å krysse av i den tilhørende avkrysningsruten)


Hvorfor?

G. Ved å oppgi dine data til BravoNext S.A, for å samle inn og innhente informasjon om bestillingene dine fra databehandlingsansvarlig, som du har kontrakt med, vil dernest gi dette selskapet autorisasjon til å dele informasjonen med BravoNext S.A.. Dette vil gjøre det enklere å søke gjennom og finne bestillinger du har gjort med hvert enkelt selskap innen lastminute.com group gjennom APP eller det personlige området.

På hvilket juridisk grunnlag?

Der du gir ditt samtykke (når du registrerer deg eller logger deg inn på ditt personlige område)


Hvorfor?

H. For å holde webområdet trygge, og for å forhindre og oppdage svindel, sikkerhetsglipper og andre ulovligheter.

På hvilket juridisk grunnlag?

For å følge opp våre legitime interesser (dvs. sørge for sikkerheten på webområdet vårt)


Hvorfor?

I. For å sjekke samsvaret med våre regler og vilkår, og for å reise, gjennomføre eller forsvare seg fra juridiske krav.

På hvilket juridisk grunnlag?

For å følge opp våre legitime interesser (dvs. samsvar med regler og vilkår, beskyttelse av våre rettigheter ved tvister eller rettslige krav)


Hvorfor?

J. For å skreddersy eller persontilpasse reklamemeldinger på nett, og reklame beregnet på deg, basert på informasjon om din bruk av webområdet, produktene og tjenestene våre og andre webområder, samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler (se avsnittet om Informasjonskapsler i disse Personvernreglene for nærmere informasjon)

På hvilket juridisk grunnlag?

Der du gir ditt samtykke (dvs. gjennom fanen om informasjonskapsler eller i nettleserinnstillingene dine)


4. Hvem kan få tilgang til og bruke dataene dine, og hvor?

4.1. Kategorier av mottakere av dine data
Vi deler personopplysningene dine, for de formål som beskrives i personvernreglene, til kategorier av mottakere:

 • De av våre ansatte og/eller samarbeidspartnere som er autorisert til å bistå og gi råd til databehandlingsansvarlige om administrasjon, produkter, juridiske anliggender, kundeservice og informasjonssystemet, samt de som er ansvarlig for vedlikehold av selskapets nettverk og maskin-/programvare; 
 • Flyselskaper, hoteller, bilutleiefirma, forsikringsselskaper, turoperatører, samt andre aktører som det er nødvendig å gjøre personopplysningene dine kjent for, slik at man kan levere de tjenestene du har forespurt, og som vil fungere som uavhengige databehandlingsansvarlige. Legg merke til at flyselskapene, i samsvar med nye forskrifter i USA og i andre land, er pålagt å gi tilgang til data om flypassasjerer til tollvesen og grensekontroll. Av denne grunn kan de skje at vi kommuniserer data som er innhentet om passasjerer som inngår i reservasjonen til relevante myndigheter i de landene som inngår i kundens reiserute, dersom lokale lover pålegger dette. 
 • Våre eksterne tjenesteleverandører (inkludert andre enheter innenfor lastminute.com group), som behandler dine personopplysninger på vegne av oss og etter instruks fra oss og for de formål som er beskrevet over og som fingerer som databehandlere, som for eksempel de som leverer IT og vertstjenester, call-senter og kundestøtte, analyse- og administrasjonstjenester osv.
 • Betalingsleverandører og finansinstitusjoner (f.eks. formål omkring tilbakeføring av penger, oppdagelse av betalingssvindel) som opptrer som uavhengige databehandlingsansvarlige.
 • De av forretningspartnerne våre som er sosiale medieplattformer, når dette er uttrykkelig forespurt av deg (f.eks. når man benytter autentiseringsmetoder fra sosiale medier).
 • Relevante myndigheter der vi er pålagt å gjøre dette gjennom lovverket.
 • Tredjeparter i form av relevante myndigheter og politi der dette er nødvendig for å kunne håndheve våre vilkår for bruk, og for å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom, eller rettigheter eller eiendom som tilhører en tredjepart.
 • Tredjeparter som mottar data (f.eks. forretningskonsulenter, personell som lever tjenester knyttet til kontroll og sikkerhet eller som vurderer verdien og funksjonaliteten til bedriften) når dette er nødvendig i forbindelse med salg av selskapet eller verdiene i det (i dette fall vil opplysningene din bli gjort kjent for rådgiverne våre og de som er knyttet til mulige kjøpere, og de vil ble overført til de nye eierne.

Den fullstendige lister over parter som kan bli gjort kjent med dine personopplysninger finnes på hovedkontoret vårt, og man kan be om å motta dette skriftlig ved å skrive til [email protected]

4.2. Internasjonale overføringer av dine data
Brukerens og/eller kundens personopplysninger behandles på databehandlingsansvarliges registrerte juridiske adresse (se punkt 1), på lastminute.com group sine servere, og ved kontorene til andre enheter som data kan overleveres til for å utføre de tjenester som er forespurt av databehandlingsansvarlig.

På grunn av det faktum at vi er et internasjonalt reiseselskap, overfører vi også personopplysningene dine til:

 • land utenfor EØS-området som kan tilby en tilstrekkelig god databeskyttelse, som for eksempel Sveits, i samsvar med «Adequacy decisions» (tilstrekkelighetsavgjørelser) fra EU-kommisjonen, som godkjenner at enkelte land gir tilstrekkelig god beskyttelse;
 • land utenfor EØS der lovverket for databeskyttelse kan gi lavere beskyttelse enn lovverket i EØS. Dette skjer når: 
  • vi gjør personopplysningene dine kjent for uavhengige databehandlingsansvarlige så som flyselskaper, hoteller, bilutleiefirma, forsikringsselskaper, turoperatører, som kan komme til å behandle opplysningene dine utenfor EØS for å levere de forespurte tjenestene til deg. 
  • vi gjør personopplysningene dine kjent for våre tjenesteleverandører som fungerer som databehandlere på våre vegne, som kan være lokalisert i et land utenfor EØS, inkludert Marokko, India og Tunisia. Når slike overføringer skjer, forsikrer vi oss om at skjer i samsvar med disse personvernreglene, og at de er regulert av standard kontraktsbestemmelser som er godkjent av Den europeiske kommisjonen for å forsikre tilstrekkelig beskyttelse for den registrerte. Leverandørene våre som fungerer som databehandler, kan være involvert i, blant annet oppfyllelsen av tjenesteforespørselen din, behandlingen av betalingsopplysningene dine, levering av reklame og markedsføringstjenester på vegne av oss, og levering av støttetjenester gjennom elektronisk kommunikasjon og call-sentere.

Dersom du skulle ønske å motta videre opplysninger om de sikkerhetsforanstaltninger som er blitt etablert, kan du kontakte oss ved å skrive til [email protected]

5. Hvor lenge beholder vi dine data?

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål og oppfylle de aktivitetene som er beskrevet i disse personvernreglene, som på annen måte er blitt meddelt deg, eller for så lenge loven tillater det. Videre informasjon om oppbevaringstiden finner man her:

KUNDENS ARKIVOPPFØRINGER

Dokument

Kundens arkivoppføringer (navn, adresse, kontaktinformasjon fødselsdato, ID bestilling, fødselsdato, nummeret på identitetsdokumentet, utstedelsesdato, utløpsdato, utstedelsesland, type) inkludert:

 - Produktopplysninger
- arkivoppføringer av kundekontakt knyttet til Agent-delen (f.eks. notater/arrangementer på bakkontoret),
- kjøpsdata
- «Spesielle krav»-avsnittet på kjøpesiden

Oppbevaringsperiod

10 år

Startdato

Fra datoen for kjøpet

Dokument

Kontoinformasjon (se Mitt område):
- Bruker, passord
- Innlogging sosial
- Kjøpsdata

Oppbevaringsperiod

10 år

Startdato

Fra datoen for siste interaksjon

Dokument

E-post til/fra kundeservice (bekreftelse, endringer i reisetid/avbestilling, pristilbud, gebyrforslag, betalingspåminnelse, valg av tilbakebetaling, verdikupong/betaling, massekommunikasjon), inkludert kundeforespørsler/krav per e-post

Oppbevaringsperiod

10 år

Startdato

Fra den datoen e-posten ble sendt

Dokument

Telefonopptak kundeservice

Oppbevaringsperiod

3 år

Startdato

Fra datoen for opptak

Dokument

Chat (Kunde/bruker)

Oppbevaringsperiod

3 år

Startdato

Fra datoen for forespørselen

Dokument

Rapporter eller krav

Oppbevaringsperiod

10 år

Dokument

Kontraktsdokumentasjon (loggoppføring for godkjenning)

Oppbevaringsperiod

10 år

Startdato

Fra datoen for kjøpet

Dokument

Kredittkortdata

Oppbevaringsperiod

Oppbevares ikke

Dokument

Finansiell/transaksjonsinformasjon

Oppbevaringsperiod

10 år

Startdato

 Fra gjennomføringen av den finansielle transaksjonen  

Dokument

Data om transaksjonssvindelkontroll

Oppbevaringsperiod

5 år

Startdato

Fra avvisning av en transaksjon på grunn av svindel

DATA SOM BRUKES TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL(KUNDERELASJONSHÅNDTERING - CRM)

Dokument

Data som brukes til markedsføringsformål mot kunder/brukere er avhengig av samtykke

Oppbevaringsperiod

5 år

Startdato

Fra samtykke eller fornyelse av samtykke via interaksjon med markedsføringsmeldinger

DATA SAMLET INN GJENNOM TAG

Dokument

Tekniske informasjonskapsler

Oppbevaringsperiod

Maks 3 år

Startdato

Fra datoen for navigering på webområdene våre

Dokument

Ikke-tekniske informasjonskapsler

Oppbevaringsperiod

Maks 1 år

Startdato

Fra datoen for navigering på webområdene våre

6. Hva er dine rettigheter, og hvordan kan du utøve disse?

Du kan utøve rettighetene gitt av EU-forordning 2016/679 (Art. 15-22), inkludert retten til å:

Rettighetens navn:

Rett til tilgang

Innhold

For å få bekreftelse på at dine personopplysninger finnes, få tilgang til innholdet og motta en kopi.


Rettighetens navn:

Rett til å korrigere

Innhold

For å oppdatere, rette og/eller korrigere personopplysningene dine.


Rettighetens navn:

Rett til å sletting/rett til å glemmes og rett til begrensning

Innhold

For å be om sletting av dine personopplysninger eller begrensning av bruk av dine data dersom de er blitt behandlet i strid med lovverket, inkludert lagring som ikke er nødvendig i forhold til de formål som opplysningen ble samlet inn eller på annen behandlet for; der hvor dine personopplysninger er blitt offentliggjort, har du også rett til å be om sletting av personopplysningene dine og til å gjøre rimelige tiltak, inkludert tekniske tiltak, for å informere de databehandlingsansvarlige som behandler dine personopplysninger, om at du har bedt om at disse databehandlingsansvarlige må slette alle lenker til eller kopier av eller replikering av disse personopplysningene.


Rettighetens navn:

Retten til dataportabilitet

Innhold

For å motta en kopi av de personopplysningen du har overført til oss for en kontrakt eller med ditt samtykke, i et format som er strukturert, vanlig i bruk og maskinlesbart (for eksempel opplysninger knyttet til dine kjøp), og be oss om å overføre de personopplysningene til en annen databehandlingsansvarlig.


Rettighetens navn:

Rett til å tilbakekalle samtykke

Innhold

Der hvor vi er vahengi av ditt samtykke (se punkt 3 -F, G og J), vil du alltid har rett til å trekke tilbake dette samtykket, selv om vi kan ha andre juridiske årsaker til å behandle dine data for andre formål.


Rettighetens navn:

Rett til å motsette seg behandling, når som helst:

Innhold

Du når som helst rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine under noen forhold (spesielt der vi ikke trenger å behandle dine data for å møte kontraktsmessige eller andre juridiske krav (se 3-D, H, I), eller der hvor vi bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring (p. 3-E).


Du kan utøve rettighetene ovenfor når som helst ved å:

 • Kontakte oss per e-post på [email protected]
 • Når det gjelder direktemarkedsføring, bør du legge merke til at du også kan motsette deg dette når som helst ved å trykke på lenken for å melde deg ut som vi gir deg i alle meldinger som blir sendt deg. 
 • Når det gjelder målrettet markedsføring på nett og tilbaketrekking av samtykke, se avsnittet om informasjonskapsler i disse personvernreglene.

Rettighetene dine knyttet til personopplysningene dine kan være begrenset i noen situasjoner. For eksempel dersom din forespørsel skulle føre til avdekking av personopplysninger om en annen person, eller dersom vi har juridisk plikt eller en annen overbevisende, gyldig grunn, kan det hende vi fortsetter å behandle dine personopplysninger som du har bedt oss om å slette.

Du kan også ha rett til å klage dersom du føler at personopplysningene dine er blitt behandlet feil. Vi anbefaler at du kommer til oss først, men i den grad denne rettigheten gjelder deg, har du rett til å klage direkte til det aktuelle Datatilsynet.

7. Kontaktinformasjon til databehandlingsansvarlig

Kontaktinformasjonen til Databehandlingsansvarlig for databehandlingen som er beskrevet over, er:

BravoNext, S.A., et sveitsisk selskap som tilhører lastminute.com group, registrert i foretaksregisteret i Ticino med registreringsnummer CHE - 115.704.228, og med juridisk kontoradresse i Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Sveits.

8. Kontaktinformasjon til personvernombud (pvo)

Personvernombudet (PVO) vårt kan nås på:

9. Kunngjøring om informasjonskapsler (cookies)

9.1.- Innledning

Dette informasjonsarket er laget for å fortelle deg om de retningslinjer som gjelder for informasjonskapsler på webområdet vårt («webområdet»), samt alle andre webområder som eies av lastminute.com group, (heretter referert til som «lastminute.com», «vi», «oss», «vår/e”), slik at du kan få en bedre forståelse av bruken av informasjonskapsler mens du navigerer, og gi samtykke til dette.

Det er understått at du ved å fortsette å navigere på dette webområdet, samtykker til bruk av informasjonskapsler, som angitt spesifikt i meldingen på første side («hjemmesiden»), der du blir fortalt at disse retningslinjene for informasjonskapsler finnes.

Hvis du ønsker nærmere informasjon om webområder som er drevet av selskaper som tilhører lastminute.com group, kan du gå til selskapets webområde: http://www.lastminutegroup.com/our-business/our-sites.aspx

9.2.- Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler består av informasjon som ofte inneholder en anonym og unik identifikasjonskode. Denne koden sendes deretter til nettleseren til en webserver, og lagres harddisken på datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet ditt (heretter kalt «enheten». Senere, når du kommer tilbake til det webområdet som sendte disse informasjonskapslene, kan det lese av disse, og kjenne dem igjen. De brukes primært til drive eller forbedre måten webområdet vårt fungerer på, og i tillegg gi forretnings- og markedsføringsinformasjon til eieren av webområdet.

9.3.- Autorisasjon til bruk av informasjonskapsler på webområdet vårt

I samsvar med varselet om bruk av informasjonskapsler som blir vist på hjemmesiden på webområdet sammen med de tilhørende retningslinjene, godkjenner du at du ved å bla gjennom webområdet vårt gir klart samtykke til bruken av informasjonskapsler som her er beskrevet, med unntak av når du har endret innstillingene i nettleseren til å deaktivere bruken av dem. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å bla gjennom webområdet for å utføre en av de følgende handlingene: lukke varselet om informasjonskapsler på hjemmesiden, bla gjennom webområdet, klikke på et uansett element på nettsiden, osv.

9.4.- Type informasjonskapsler brukt på webområdet

9.4.1. Type informasjonskapsler etter administrasjonsenhet 
Avhengig av hvilken enhet som administrerer datamaskinen eller domenet som informasjonskapslene sendes eller prosesseres fra, finner man følgende typer informasjonskapsler:

 • Førsteparts informasjonskapsler: Disse sendes til enheten din fra en datamaskin eller et domene som er administrert av oss, og som leverer den tjenesten du forespurte.
 • Tredjeparts informasjonskapsler: Disse sendes til enheten din fra en datamaskin eller et domene som ikke er administrert av oss, men av et separat foretak som prosesserer data innhentet av informasjonskapsler.

9.4.2. Type informasjonskapsler etter hvor lenge du er tilkoblet 
Avhengig av hvor lenge du er aktiv på enheten din, vil dette være de ulike typene informasjonskapsler:

 • Øktinformasjonskapsler: Disse er utformet for å motta og lagre data mens du har tilgang til webområdet. Disse informasjonskapslene vil ikke bli igjen på enheten din når du avslutter økten eller nettleseren.
 • Vedvarende informasjonskapsler: Disse typene informasjonskapsler vil forbli lagret på enheten din, og kan hentes inn og prosesseres etter at du har gått ut av webområdet også, dersom du navigerer området en forhåndsbestemt tid. Vi benytter vedvarende informasjonskapsler i maksimalt 2 år på webområdet vårt.

9.4.3. Type informasjonskapsler etter formål
Informasjonskapsler kan grupperes på følgende måte, avhengig av formålet de har med å prosessere innhentede data.

 • Tekniske informasjonskapsler: disse informasjonskapslene er nødvendig for drift av webområdet vårt, og viktig for å kunne bla gjennom og bruke de ulike funksjonene på webområdet. Uten disse kan du ikke bruke søkefunksjonen, sammenligningsfunksjonen, eller bestille andre tilgjengelige tjenester på webområdet vårt.
 • Persontilpassede informasjonskapsler: Disse brukes til å gjøre navigeringen på webområdet enklere, samt å huske valgene dine, og tilby deg tjenester med bedre personlig tilpasning. I noen tilfeller kan vi la annonsører og andre aktører plassere informasjonskapsler på webområdet vårt for å gi persontilpasset innhold og tjenester. Uansett vil bruk av webområdet fungere som godkjenning fra deg om at denne typen informasjonskapsel benyttes. Dersom du blokkerer informasjonskapslene, kan vi ikke garantere at disse tjenestene vil fungere.
 • Analytiske informasjonskapsler for statistiske formål, og for å måle trafikken: Disse informasjonskapslene samler informasjon om din bruk av webområdet, hvilke sider du besøker, og eventuelle feil som oppstår under navigasjonen. Vi bruker også disse informasjonskapslene for å kjenne igjen hvilket opphavssted besøkene til webområdet har. Disse informasjonskapslene samler ikke informasjon som kan identifisere deg personlig. All informasjonen samles inn på anonym måte, og brukes til å forbedre funksjonen av webområdet ved hjelp av statistiske opplysninger. Disse informasjonskapslene inneholder derfor ikke personlige data. I noen tilfeller administreres noen av disse informasjonskapslene på vegne av tredjepartsaktører, men de kan ikke brukes av dem til andre formål enn de som er nevnt over.
 • Informasjonskapsler for reklame og gjenmarkedsføring: Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon slik at reklamen som vises er mer interessant for deg, og for å vise andre reklamekampanjer i tillegg til reklamen på webområdet eller på tredjeparts webområder. Mange av informasjonskapslene våre er «tredjeparts informasjonskapsler» som ikke administreres av oss, og som vi på grunn av den måten de fungerer, ikke har tilgang til, og vi er heller ikke ansvarlige for administrasjonen eller formålet til disse. Retningslinjene våre for personvern inneholder mer informasjon om hvordan tredjeparts informasjonskapsler fungerer, hva hensikten med dem er, og hvordan de brukes. Du finner denne informasjonen i listen over informasjonskapsler som er tilgjengelig i Klausul 5 i disse retningslinjene for informasjonskapsler.
  For dette formål kan vi også anvende tredjepartstjenester for å samle inn data og/eller publisere reklame når du besøker webområdet vårt. Disse selskapene bruker ofte anonym og aggregert informasjon (og inkluderer ikke, for eksempel, navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) om besøkene dine på dette og andre webområder, for å kunne publisere annonser om varer og tjenester som kan interessere deg.
 • Sosiale informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar deg dele webområdet vårt og klikke «lik» på sosiale nettverk som Facebook, Twitter, Google+, og YouTube, osv. Disse gjør det også mulig å samhandle med innholdet på hver enkelt plattform. Både måten disse informasjonskapslene brukes på, og hvilken informasjon som samles inn, vil bestemmes av retningslinjene for personvern for hver enkelt sosial plattform. Du finner disse i en liste i avsnitt 5 i disse retningslinjene for personvern.

9.5.- Liste over informasjonskapsler som brukes på dette webområdet

For å se listen over informasjonskapsler som brukes på dette webområdet, klikk her.

Informasjonen som finnes i den ovenstående listen over informasjonskapsler, er blitt overlevert av andre selskaper som genererer slike kapsler. Disse selskapene har sine egne retningslinjer for personvern, der de har sine egne erklæringer og angir hvilke deaktiveringssystemer som finnes.

lastminute.com group er ikke ansvarlig for innholdet og sannhetsgehalten i retningslinjer for tredjeparts informasjonskapsler, som inngår i disse retningslinjene for informasjonskapsler.

9.6.- Administrasjon av informasjonskapsler

Du bør være oppmerksom på at dersom enheten din ikke har informasjonskapsler aktivert, kan dette gi en begrenset opplevelse av webområdet, og dermed være til hinder for å navigere og bruke tjenestene våre.

9.6.1.- Hvordan kan jeg deaktivere/aktivere informasjonskapsler?
De finnes flere metoder for å administrere informasjonskapsler. Ved å endre nettleserinnstillingene, kan du velge å deaktivere informasjonskapslene, eller å motta et varsel før du godtar dem. Du kan også slette alle installerte informasjonskapsler i nettleserens informasjonskapselmappe. Vær klar over at hver nettleser vil ha en egen prosedyre for administrasjon og konfigurering av informasjonskapsler. Slik håndterer du informasjonskapsler i de viktigste nettleserne:

Hvis du bruker en annen nettleser, må du lese hjelpemenyen der for å få mer informasjon.

Dersom du ønsker informasjon om hvordan du kan administrere informasjonskapsler på nettbrettet eller smarttelefonen din, les den tilhørende dokumentasjonen eller hjelpearkivene på nett.

9.6.2.- Hvordan aktiveres/deaktiverer man tredjeparts informasjonskapsler?
Vi installerer ikke tredjeparts informasjonskapsler. De installeres av partnerne våre eller andre tredjepartsaktører når du besøker webområdet vårt. Vi foreslår derfor at du konsulterer webområdene til partnerne våre, for mer informasjon om hvordan du kan håndtere tredjeparts informasjonskapsler som er installert. Vi oppfordrer deg i tillegg til å besøke webområdet https://www.youronlinechoices.com/, der du kan finne nyttig informasjon om bruk av informasjonskapsler, samt tiltak for å beskytte din personlige informasjon på Internett.

10. Oppdatering og eldre versjoner av disse personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse personvernreglene i samsvar med denne bestemmelsen. Dersom vi gjør endringer på disse personvernreglene, vil vi publisere de reviderte personvernreglene og oppdatere datoen for «sist oppdatert» øverst på personvernreglene.

Man finner eldre versjoner av disse personvernreglene her.